Nahoru

Základní informace

Skutečná pomoc

„Vím, jak na tom jsem.
I na cestách.“
– Jana, 29 let.

Řekněte si svému lékaři o lepší péči

Řekněte svému lékaři o této službě a vybídněte ho k online komunikaci.

Přínosy telemedicíny pro léčbu diabetiků

Pohled odborníka-diabetologa, pana profesora Michala Anděla, na telemedicínu a její využití při léčbě diabetiků.

Nahoru

Přínosy telemedicíny pro léčbu diabetiků

Přínosy telemedicíny pro léčbu diabetiků

V následujícím článku vám přiblížíme pohled odborníka-diabetologa, pana profesora Michala Anděla, na telemedicínu a její využití při léčbě diabetiků.

Otázka: Jaké jsou v současné době priority při léčbě diabetiků?

Odpověď pana profesora Michala Anděla: Hlavní prioritou léčby již diagnostikovaných diabetiků je zajištění jejich individuální optimální léčby tak, aby jejich hladina glykemie byla normální nebo blízká normálu. Tato otázka úzce souvisí se sekundární prevencí, to znamená oddálením vzniku nebo zmírněním průběhu závažných zdravotních komplikací souvisejících s diabetem jako celoživotním onemocněním, ať již se jedná o komplikace kardiovaskulární, oční, ledvinové nebo tzv. diabetickou nohu. Právě tyto závažné zdravotní komplikace diabetu představují velký problém, a to jak z pohledu zdravotního, tak sociálního a ekonomického.

Otázka: S jakými nejčastějšími problémy se setkávají diabetologové při léčbě svých pacientů-diabetiků 1. typu? Jaké jsou nejdůležitější požadavky klinické praxe při léčbě diabetu?

Odpověď pana profesora Michala Anděla: Velká část problémů při léčbě diabetiků souvisí s nedostatečným dodržováním doporučení lékaře, ať již se jedná o pravidelná měření glykemie, aplikací správných dávek inzulinu, a dodržování životosprávy. Jedním z hlavních požadavků klinické praxe je právě dosažení dlouhodobé optimální kompenzace diabetu, neboť právě díky optimální kompenzaci může dojít k oddálení nebo zmírnění zdravotních komplikací diabetu.

Otázka: Jakým způsobem může pomoci telemedicína při léčbě diabetiků?

Odpověď pana profesora Michala Anděla: Telemedicína je relativně nový směr medicíny, který se snaží využívat moderních informačních a komunikačních technologií pro zajištění lepší péče a zvýšení kvality života především u chronických pacientů, například diabetiků. Telemedicína v případě léčby diabetu může pomoci při získání přesnějších a úplnějších dat o průběhu léčby diabetu a častější komunikaci lékaře a pacienta, která může probíhat i na dálku. Lékař tak může mít i na dálku k dispozici relevantní údaje o pacientovi, kterých může využít pro nastavení optimálnějších podmínek léčby v kratším čase.

Otázka: Pro jaké skupiny pacientů-diabetiků může být telemedicínská péče obzvláště vhodná?

Odpověď pana profesora Michala Anděla: Telemonitoring glykemie je vhodný zejména u diabetiků 1. typu, kteří jsou hodně labilní, mají tendenci k častým hypoglykemiím nebo hyperglykemiím, pro pacienty léčené inzulinovými pumpami, pro těhotné diabetičky, diabetiky do 18 let a diabetiky před nebo po operaci. Obecně tedy u pacientů, kteří potřebují dlouhodobě či krátkodobě intenzivněji sledovat průběh glykemie a častěji komunikovat s lékařem.

Otázka: Jaké konkrétní přínosy může telemonitoring glykemie přinést pacientovi a jeho lékaři?

Odpověď pana profesora Michala Anděla: Telemonitoring glykemie může přinést zlepšení edukace pacienta a především zlepšení kompenzace diabetu. Pacient a lékař mohou lépe identifikovat problémy při léčbě a díky tomu navrhnout včas účinná opatření, která mohou následně zkontrolovat na podkladě reálných naměřených dat. Telemonitoring by dále mohl snížit frekvenci návštěv v ambulanci a při celkové kalkulaci nákladů by pak nemusel být dražší. Telemonitoring se vyplatí především z dlouhodobého hlediska s ohledem na oddálení vzniku závažných zdravotních komplikací, což má význam nejen zdravotní, ale i sociální, etický a v neposlední řadě i ekonomický.

Mediinspect děkuje za rozhovor panu profesoru Michalu Andělovi.

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., působí jako diabetolog, přednosta II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, člen Výboru České diabetologické společnosti.

Nahoru
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
© 2024 – Mediinspect, všechna práva vyhrazena.